Tự Học Marketing DotCom - Kênh thông tin cung cấp các bài viết về chuyên đề Marketing: Internet marketing, Social Marketing, Search Engineer Marketing..
Monthly Archives

Tháng Sáu 2014

7 thói quen quản trị thành công

Với phương pháp Quản trị theo thói quen, nhiều doanh nghiệp trên thế giới đã có được thành công. Theo phương pháp này, cả lãnh đạo và nhân viên đều nhận thức, thấm nhuần và thực hiện Bảy thói quen thành công, một chương trình được xây dựng…