Tự Học Marketing DotCom - Kênh thông tin cung cấp các bài viết về chuyên đề Marketing: Internet marketing, Social Marketing, Search Engineer Marketing..
Monthly Archives

Tháng Mười 2015

Định nghĩa về Marketing

Khi nhắc đến Marketing thì đa phần chúng ta chỉ nghĩ đơn giản đó là tiếp thị, là quảng cáo. Và trên thực tế có nhiều cách định nghĩa Marketing khác nhau. Marketing là quá trình tổ chức lực lượng bán hàng nhằm bán được những hàng hóa do…