Archive

Back to homepage
Off-line Marketing Online Marketing

19 Luật cơ bản khi làm việc với chữ

Khi làm việc với chữ có rất nhiều vấn đề phải quan tâm – Là 1 designer chắc chắn ai cũng từng học qua những luật này . Từ Blog

Kỹ năng bán hàng Kỹ năng mềm

Áp dụng tâm lý học để bán hàng hiệu quả

Ai cũng nhìn ra con người thường mua hàng dựa trên cảm nhận của họ. Có thể mục đích ban đầu là để thỏa mãn nhu cầu, nhưng khách hàng