Monthly Archives

Tháng Tám 2016

CRO là gì?

CRO là gì? Đây là một khái niệm mà rất ít ông chủ doanh nghiệp từ dịch vụ đến sản xuất, và kể cả những nhà thiết kế website ở Việt Nam quan tâm, và liệu nó có quan trọng hay không? Thiết nghĩ việc đầu tiên tôi xin giải thích khái niệm…
Read More...