Archive

Back to homepage
Kỹ năng Làm chủ cảm xúc

Bốn bí quyết tìm việc thành công

Bất kỳ ai cũng ít nhất một lần đi tìm việc. Có người giỏi chuyên môn nhưng xin việc mãi vẫn không đâu nhận, trong khi đó nhiều người khác

Kỹ năng Làm chủ cảm xúc

Bốn bí quyết tìm việc thành công

Bất kỳ ai cũng ít nhất một lần đi tìm việc. Có người giỏi chuyên môn nhưng xin việc mãi vẫn không đâu nhận, trong khi đó nhiều người khác

Kỹ năng Làm chủ cảm xúc

Bốn bí quyết tìm việc thành công

Bất kỳ ai cũng ít nhất một lần đi tìm việc. Có người giỏi chuyên môn nhưng xin việc mãi vẫn không đâu nhận, trong khi đó nhiều người khác

Kỹ năng Làm chủ cảm xúc

Mẹo rải hồ sơ hiệu quả

Việc bạn đã hoàn tất hồ sơ xin việc không có nghĩa là sẽ có người đọc nó! Dưới đây là một số mẹo giúp cho hồ sơ của bạn

Kỹ năng Làm chủ cảm xúc

Mẹo rải hồ sơ hiệu quả

Việc bạn đã hoàn tất hồ sơ xin việc không có nghĩa là sẽ có người đọc nó! Dưới đây là một số mẹo giúp cho hồ sơ của bạn

Kỹ năng Làm chủ cảm xúc

Mẹo rải hồ sơ hiệu quả

Việc bạn đã hoàn tất hồ sơ xin việc không có nghĩa là sẽ có người đọc nó! Dưới đây là một số mẹo giúp cho hồ sơ của bạn

Kỹ năng Làm chủ cảm xúc

Đừng “làm ngơ” khi nhân viên chán việc

Hôm qua làm những việc thế này, hôm nay cũng vậy, ngày mai, ngày kia cũng chẳng khác. Những nhiệm vụ cứ lặp đi lặp lại khiến nhân viên cảm

Kỹ năng Làm chủ cảm xúc

Đừng “làm ngơ” khi nhân viên chán việc

Hôm qua làm những việc thế này, hôm nay cũng vậy, ngày mai, ngày kia cũng chẳng khác. Những nhiệm vụ cứ lặp đi lặp lại khiến nhân viên cảm

Kỹ năng Làm chủ cảm xúc

Đừng “làm ngơ” khi nhân viên chán việc

Hôm qua làm những việc thế này, hôm nay cũng vậy, ngày mai, ngày kia cũng chẳng khác. Những nhiệm vụ cứ lặp đi lặp lại khiến nhân viên cảm

Kỹ năng Làm chủ cảm xúc

Đối mặt với câu hỏi của Nhà tuyển dụng

Hàng năm, tỷ lệ sinh viên ra trường tìm việc làm rất lớn trong khi đó cơ hội việc làm cho các “tân cử nhân” là không nhỏ. Một bộ hồ