Các trường dạy môn Marketing

Để làm marketing dù ngắn hạn hay dài hạn? Dù truyền thống hay hiện đại?.. Thì bạn cũng cần phải có những kiến thức căn bản nhất về marketing để có thể lập kế hoạch và triển khải công việc marketing cho doanh nghiệp, cửa hàng…

Nhưng học MARKETING ở đâu? Học marketing truyền thống hay marketing hiện đại? Marketing Online hay Marketing Off-line? Trường hay trung tâm đào tạo marketing nào tốt? Chi phí học marketing bao nhiêu?.. Và rất nhiều câu xuất hiện trong đầu chúng ta xung quanh việc học marketing mà chúng ta cần câu trả lời.