Về Ngô Hoàng Nguyễn

[ip-shortcode type=”headline” color=”#ffffff” font=”26″ fontfamily=”Arial” bg=”bghl1-green”]Ngô Hoàng Nguyễn[/ip-shortcode]


Yêu cầu  liên hệ
Nguyên Quán:
Gia Đức, Ân Đức, Hoài Ân
Bình Định
Mobile: 09 789 153 79
Mobile: 0932 644 911
Nơi làm việc:
36A Núi Thành, Phường 13,
Q.Tân Bình, Hồ Chí Minh
Tell: (08) 3849 6726
Bộ phận:  Phòng Marketing
Thông tin giới thiệu

Tôi tên là Ngô Hoàng Nguyễn. Tôi chỉ mới tốt nghiệp lớp xóa mù chữ, nên chẳng có chuyên ngành cũng chẳng có chuyên môn. Thế nên kiến thức cũng như tầm nhìn của tôi có giới hạn, và tất nhiên không dựa trên bất kỳ luận cứ hay luận điểm có khoa học nào để phân tích và đánh giá tình hình nói chung.
- Với tôi: MARKETING là tập hợp các hoạt động nghiên cứu & trao đổi thông tin với thị trường nhằm hoàn thiện & tạo ra giá trị mới cho sản phẩm, dịch vụ. Từ đó truyền tải các giá trị này đến với người tiêu dùng, thúc đẩy hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. MARKETING là tập hợp các hoạt động nhằm kích thích, phát triển hoặc tạo ra CẦU, thúc đẩy hoạt động CUNG.

Với quan điểm cá nhân tôi, Marketing là một môn học mang tính nghệ thuật, người làm Marketing là một nghệ sĩ. Và khi làm marketing, người nghệ sĩ không chỉ thổi vào đó là kiến thức của khối óc mà thổi vào đó cái hồn, cái tâm - Cái hồn của một người nghệ sĩ.