Kỹ năng Quản lý và Lãnh đạo

 – Tầm quan trọng và những ảnh hưởng của sự thay đổi đối với tổ chức – Cách nhận biết nhu cầu thay đổi trong tổ chức – Các dạng phản ứng đối với sự thay đổi – Cách thức triển khai, áp dụng sự thay đổi trong tổ chức – Một số lưu ý khi tiến hành sự thay đổi – Quản lý thời gian và tổ chức công việc hiệu quả – Quy trình phân quyền – giao việc

===> Xem thêm: 6 bước để chiến thắng bệnh lưỡng lự

Phần 1: Quản lý sự thay đổi
– Tầm quan trọng và những ảnh hưởng của sự thay đổi đối với tổ chức – Cách nhận biết nhu cầu thay đổi trong tổ chức – Các dạng phản ứng đối với sự thay đổi – Cách thức triển khai, áp dụng sự thay đổi trong tổ chức – Một số lưu ý khi tiến hành sự thay đổi – Quản lý thời gian hiệu quả – Quy trình phân quyền – giao việc

Phần 2: Giải quyết vấn đề một cách sáng tạo
– Các vấn đề thường gặp trong kinh doanh hiện nay
– Xác định nguồn gốc của vấn đề: Phân biệt nguyên nhân và biểu hiện của vấn đề; Mức độ quan trọng và sự khẩn cấp
– Phân biệt việc ra quyết định và tính quyết đoán khi giải quyết vấn đề
– Các công cụ trợ giúp
– Suy luận logic
– Sự sáng tạo
– Một số phương pháp giải quyết vấn đề một cách sáng tạo.

Phần 3: Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả
– Sự cần thiết của nhóm làm việc
– Nhận biết sự đa dạng của tính cách
– Các nguyên nhân dẫn tới xung đột và cách phòng ngừa
– Các vai trò của từng thành viên trong nhóm
– Các giai đoạn phát triển của nhóm
– Sự phối hợp giữa các thành viên trong nhóm
– Xây dựng lòng tin của nhóm
– Sự cam kết của các thành viên trong nhóm
– Động viên các thành viên trong nhóm làm việc
– Giải quyết vấn đề theo nhóm

Phần 4: Kỹ năng lãnh đạo
– Vai trò và tầm quan trọng của lãnh đạo: Phân biệt lãnh đạo và quản lý
– Vai trò của người lãnh đạo
– Phân biệt lãnh đạo và điều hành
– Phân tích và đánh giá các phong cách lãnh đạo

Phần 5: Tạo động lực cho nhân viên
– Bản chất của động viên khuyến khích
– Các nguồn động viên khuyến khích
– Các lý thuyết về động viên khuyến khích: Maslow, XY, Herzberg, Sự mong đợi, Thuyết công bằng…
– Cách tác động phù hợp với từng đối tượng
– Thực hành động viên khuyến khích

Sưu tầm : www.kynang.edu.vn

KHOÁ HỌC: Kỹ năng quảng lý và lãnh đạo – Kỹ năng xây dựng văn hoá doanh nghiệp

===> Xem thêm: Nghệ thuật ra quyết định

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.