Đánh giá kết quả làm việc nhóm


1. Chọn các tiêu chuẩn đánh giá
Nỗ lực của nhóm chứa đựng một số yếu tố có thể đánh giá bằng việc thực hiện.Hãy tìm các tiêu chuẩn đánh giá tầm rộng khi phân tích việc thực hiện.Hãy đánh giá các tiêu chuẩn đó mà việc cải tiến của chúng bảo đảm các lợi ích kinh tế thực.

2. Đánh giá kết quảViệc đánh giá kết quả cần phải có ý nghĩa và chính xác, nghĩa là cần thiết thực, vì nếu cần, bạn có thể hỏi thêm những người bên ngoài để họ đánh giá.3. Đo lường sự thực hiện của nhân viênĐánh giá tiến độ của toàn nhóm so với mục tiêu của đề án, kế hoạch thời gian, và tài chính.Tài chính: chi phí thực tế; lãi so với dự kiến.Thời gian: thành quả so với kế hoạch làm việc.Chất lượng: độ chính xác; sự hài lòng của khách hàng.Sự tiến triển: đóng góp với tập thể; khả năng.4. Lãnh đạoĐánh giá hiệu quả của việc lãnh đạo nhóm trong việc hỗ trợ và hướng dẫn nhóm.Việc điều hành: đạt được các kết quả như kế hoạch đã vạch ra.Ý kiến đánh giá ở trên: thực hiện đạt tiến độ của nhóm.Ý kiến đánh giá bên dưới: Thực hiện đạt chỉ tiêu bên trên.Tinh thần: ý kiến của nhóm, khách hàng, những người có liên quan.5. Tiểu nhómĐánh giá hiệu quả của mỗi tiểu nhóm theo định mức của chỉ tiêu.Các mục tiêu: những kết quả thực tế so với chỉ tiêu.Chất lượng: ý kiến đánh giá của nội bộ.Khách hàng: ý kiến đánh giá của khách hàng.Cải tiến: dự tính các kết quả tương lai.6. Các thành viên nhómĐánh giá sự đóng góp của cá nhân vào việc thực hiện kế hoạch toàn nhóm.Hiệu suất: so với chỉ tiêu.Ý kiến đánh giá: của cấp trên, của đồng nghiệp, và của khách hàng.Tự đánh giá: so với đồng nghiệp.Giá trị khác: có đóng góp gì thêm không; ý thức trách nhiệm

Get Free Email Updates!

Đăng ký nhận tin, bài viết mới từ Tự Học Marketing - TuhocMarketing.com

Chúng tôi cam kết không bán hoặc chia sẻ thông tin của bạn với bên thứ 3. Bạn có thể Hủy theo dõi bất cứ lúc nào

Giới thiệu về tác giả

Hoàng Nguyễn

Với tôi, MARKETING thật sự không chỉ đơn giản là tiếp thị hay làm tiếp thị. Nó không phải một môn học mang khoa học, mà nó thuộc về phạm vi tư duy trừu tượng. Marketing là chuỗi hoạt động hoàn thiện, đáp ứng và phát triển cầu, thúc đẩy cung.