Các quá trình cần có trong giải quyết vấn đề

Trong cuộc sống, bạn luôn luôn phải đối mặt với nhiều vấn đề cần được giải quyết. Hãy tập giải quyết các vấn đề nhỏ hằng ngày để giúp bạn có những kinh nghiệm đối phó và xử lý các vấn đề lớn hơn. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hình thành trong đầu của mình quá trình để giải quyết vấn đề.

Ví dụ như trên: cánh cửa đang mở và bạn muốn nó được đóng. Ok, vậy bây giờ bạn có bao nhiêu giải pháp để thực hiện điều mình muốn?

+ Bạn có thể nhờ người khác để đóng cửa.
+ Nếu cửa là tự động, nó sẽ tự đóng.
+ Bạn cũng có thể tự đóng nó.

Và nếu như cánh cửa được chặn bởi một vật nặng, bạn cần phải loại bỏ vật nặng đó đi trước khi đóng được cửa. Tiếp tục: vậy làm cách nào để loại bỏ vật nặng đó đi? Với sức lực của bạn, bạn có làm được không? Nên dùng trí hay dùng sức?
Để giải quyết một vấn đề luôn luôn có nhiều giải pháp khác nhau. Và không có giải pháp nào sai cả, nó chỉ khác biệt ở hiệu quả và con đường đi ngắn hay dài mà thôi.

Kết thúc quá trình là lúc bạn đạt được mục tiêu của mình.

Sưu tầm: www.kynang.edu.vn

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.