Cách phân tích, đánh giá bài thuyết trình

Việc nghiên cứu các diễn giả khác là một kỹ năng cốt yếu quan trọng. Khả năng phân tích một bài thuyết trình hiệu quả sẽ đẩy nhanh hơn bước trưởng thành của bất kỳ diễn giả nào.

Bài viết này sẽ nêu lên một vài câu hỏi để bạn tự hỏi mình khi đánh giá một bài thuyết trình. Hãy đặt các câu hỏi này khi bạn tham dự một buổi thuyết trình, hoặc xem một đoạn video, hoặc đọc một diễn văn. Các câu hỏi này cũng áp dụng được khi bạn tiến hành một cuộc tự đánh giá về các bài thuyết trình của bạn.

Mục đích bài thuyết trình

Trong phân tích bài thuyết trình, việc nắm được mục đích của diễn giả là điều cốt yếu, vì nó có tác động đến bước đường bạn nghiên cứu nó.

Khán giả và Bối cảnh bài thuyết trình

Một diễn giả sẽ cần phải dùng các kỹ thuật khác nhau để kết nối được với một đám đông người nghe lên đến 1500 người hơn là với đám đông chỉ có 15 người. Tương tự, các kỹ thuật khác nhau sẽ được dùng khi truyền thông với giới trẻ, khác với khi truyền thông với các lãnh đạo doanh nghiệp.

khan-gia-va-boi-canhkhan-gia-va-boi-canh

Hãy nghĩ tới bối cảnh và số lượng khán thính giả của buổi thuyết trình

Nội dung và cấu trúc bài thuyết trình

Nội dung bài thuyết trình cần phải được chọn lọc và tổ chức làm sao đó để đạt được mục đích chính yếu của bài thuyết trình. Tiêu điểm là quan trọng – các thông tin ngoài lề có thể làm yếu đi một lập luận.

Trước bài thuyết trình

Mở đầu bài thuyết trình

Để tạo được ấn tượng ngay từ đầu với khán giả, lời lẽ câu chữ, ngôn ngữ cơ thể và những gì xuất hiện trong phần mở đầu bài thuyết trình là những yếu tố hết sức quan trọng quyết định thành công của buổi thuyết trình.

Thân bài thuyết trình