những kỹ năng mềm cần thiết cho công việc của bạn

Ngoài năng lực, các kỹ năng mềm cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thành công của bạn. Những kỹ năng mềm chính là công cụ hỗ trợ bạn phát huy hết các năng lực mà mình có. Dưới đây là những kỹ năng cần thiết cho mọi người, đặc biệt là dân công sở Cách viết thư cảm ơn nhà tuyển dụng sau buổi phỏng vấn

1. Kỹ năng giao tiếp

Giao tiếp tốt không có nghĩa là bạn phải trở thành một nhà hùng biện giỏi hay một nhà lý luận xuất sắc. Kỹ năng giao tiếp thể hiện ở sự lưu loát trong lời nói, cũng như những cử chỉ hành động được biểu hiện để giúp cuộc hội thoại của bạn có đủ sức thuyết phục người khác. Để giao tiếp tốt, yếu tố đầu tiên là phải tự tin, sau đó bạn phải có một khả năng ngôn ngữ tốt với vốn từ vựng phong phú. Có tự tin thì việc lưu loát trong lời nói mới dễ dàng. Có vốn từ vựng phong phú mới giúp bạn dễ dàng diễn đạt ý muốn nói.

2. Kỹ năng làm việc nhóm

Công ty là một tập thể, để tập thể phát triển vững mạnh thì từng thành viên trong tập thể đó phải biết cách gắn bó với nhau tạo thành những mắc xích vững chắc nhất. Nhiều khảo sát đã cho thấy, khi kỹ năng hợp tác và làm việc nhóm tốt thì hiệu quả công việc cũng sẽ tăng, tránh lãng phí thời gian. Chính vì thế, dân công sở cần rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm để đạt được kết quả tốt nhất torng công việc.

3. Khả năng thích nghi

Nếu vào một tổ chức mà bạn không thể thích nghi thì rất khó để làm việc và hiệu quả công việc sẽ không cao. Chính vì thế, khả năng thích ứng rất quan trọng, đặc biệt là đối với những người muốn đạt đến trình độ chuyên nghiệp. Một khi đã đạt đến trình độ làm việc chuyên nghiệp, bạn có thể dễ dàng thích ứng với mọi điều kiện môi trường cũng như mọi sự thay đổi trong công việc.

4. Kỹ năng giải quyết vấn đề

Kỹ năng giải quyết vấn đề sẽ ảnh hưởng đến kết quả của công việc. Trong công việc, bạn sẽ giải quyết khá nhiều vấn đề. Do đó, rèn luyện một khả năng giải quyết vấn đề nhanh và chính xác là việc mà dân công sở nên làm để tăng hiệu suất công việc hơn.

5. Kỹ năng quan sát

Quan sát tốt, quan sát kỹ không chỉ giúp bạn nhớ vấn đề, hiểu vấn đề mà còn giúp bạn tăng khả năng phân tích và giải quyết vấn đề.

6. Kỹ năng quản lý thời gian

Khi quản lý thời gian tốt bạn sẽ không bị lỡ hẹn, tránh tình trạng thất hứa hoặc mất uy tín với khách hàng, với sếp. Để tăng kỹ năng quản lý thời gian của bản thân, chúng ta cần có một thời gian biểu, một lịch trình cụ thể. Điều này sẽ tránh sai sót và cũng giúp bạn kiểm soát tốt vần đề.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.