Giải quyết vấn đề thật đơn giản (P1): Vấn đề lớn và nhỏ

Bạn sẽ có thể gặp 3 loại vấn đề chính sau:

Bạn sẽ chọn phương án nào từ hai phương án sau:

Có vẻ như việc lựa chọn là rất đơn giản, nhưng bạn nên bình tĩnh ngồi xuống, dùng giấy, bút chì và cả máy tính nếu cần để tính toán xem sự lực chọn nào có lợi hơn.

Các vấn đề xuất hiện dưới đủ kiểu dạng và quy mô. Sẽ là khôn ngoan nếu suy nghĩ về vấn đề một cách kỹ lưỡng trước khi đưa  ra giải pháp.

Bạn sẽ có thể gặp 3 loại vấn đề chính sau:

Dự đoán trước và ngăn chặn vấn đề là tốt hơn so với ngồi đợi chúng xảy ra. Hầu hết các vấn đề “không thể tiên đoán trước được” đều có thể lường trước được.

Sáu giai đoạn của quá trình giải quyết vấn đề:

6 giai doan6 giai doan

Bạn không nên lãng phí thời gian và sức lực vào việc giải quyết những vấn đề nếu nó:

Sẽ rất có ích nếu bạn tự hỏi:

dat cau hoidat cau hoi

Hãy luôn tự đặt cho bản thân những câu hỏi thông minh

Khi bạn tự nhận mình là chủ sở hữu của một vấn đề có nghĩa là bạn đã đưa ra một lời hứa mà bạn chắc chắn phải thực hiện.

Trích nguồn: sách “Giải quyết vấn đề – Công cụ và thủ pháp thiết yếu cho nhà quản lý”
Nhà xuất bản Trẻ

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.