Tự Học Marketing DotCom - Kênh thông tin cung cấp các bài viết về chuyên đề Marketing: Internet marketing, Social Marketing, Search Engineer Marketing..
Browsing Category

Kỹ năng giao tiếp

Giá trị của thời gian

+    Để hiểu được giá trị của một năm, hãy nói chuyện với một sinh viên vừa thi hỏng một kỳ thi quan trọng.+    Muốn hiểu hết  về giá trị của một tháng, hãy tiếp xúc với người mẹ đã phải sinh con thiếu tháng.+    Để hiểu được giá trị của…