Browsing Category

Quản lý – Lãnh đạo

Lãnh đạo từ tâm

Những “nhà lãnh đạo từ tâm” lại tin rằng việc xây dựng một tổ chức bằng sự Quan tâm sâu sắc sẽ giúp thắp sáng tư duy và nhiệt huyết của nhân viên, góp phần vào thành công chung của tập thể.Có nhiều ý kiến cho rằng “Quan tâm” là một kỹ…
Read More...