Quản lý - Lãnh đạo

Back to homepage
Kỹ năng mềm Quản lý - Lãnh đạo

Lãnh đạo từ tâm

Những “nhà lãnh đạo từ tâm” lại tin rằng việc xây dựng một tổ chức bằng sự Quan tâm sâu sắc sẽ giúp thắp sáng tư duy và nhiệt huyết

Kỹ năng mềm Quản lý - Lãnh đạo

6 cách tạo ảnh hưởng không bằng quyền lực

Nhiều nhà lãnh đạo thường quan niệm sai lầm rằng khi ở một vị trí càng cao trong một tổ chức thì họ sẽ có một quyền lực và sự

Quản lý - Lãnh đạo

10 phẩm chất của một nhân viên xuất sắc

10 dấu hiệu cho thấy đây là một ứng viên xuất sắc- và cách khiến họ lộ diện chỉ với một câu hỏi phỏng vấn đơn giản. Chúng ta từng

Quản lý - Lãnh đạo

10 phẩm chất cần có của người lãnh đạo xuất sắc

Kỹ năng lãnh đạo – Con đường trở thành một người lãnh đạo xuất sắc là một con đường gập ghềnh và đầy thử thách. Con đường đó sẽ có

Quản lý - Lãnh đạo

5 bài học về hành vi lãnh đạo hiệu quả từ Christopher Columbus

Kỹ năng lãnh đạo – Hàng năm, tại một số quốc gia ở châu Mỹ, “Columbus Day” được tổ chức để tưởng nhớ công lao của Christopher Columbus_người đã khám

Kỹ năng mềm Quản lý - Lãnh đạo

Quản lý nhân viên đi làm muộn

Quản lý nhân viên đi làm muộn có lẽ một trong những công việc khó khăn nhất của nhà quản lý. Có thể nói vấn đề nhân viên đi làm

Kỹ năng mềm Quản lý - Lãnh đạo

Kỹ Năng Ra Quyết Định – Khái niệm và phân loại

Bạn luôn luôn được mời ra quyết định và thực hiện quyết định. Chất lượng và kết quả của quyết định của bạn có khả năng ảnh hưởng tích cực

Kỹ năng mềm Quản lý - Lãnh đạo

Kỹ năng quản lý

Làm thế nào chúng ta có thể nhận ra một nhà quản lý tài năng trong đám đông? Hãy nhìn vào một khung cảnh hỗn loạn, bạn sẽ thấy nhà

Quản lý - Lãnh đạo

Lãnh đạo và quản lý khác nhau như thế nào?

Thông thường, những cán bộ doanh nghiệp trong từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp mình đều trải qua những vị trí làm việc khác nhau với những vai

Kỹ năng mềm Quản lý - Lãnh đạo

Cuộc họp lý tưởng chỉ cần 6 người

Lew Cirne – CEO của New Relic đã đưa ra nhiều quan điểm độc đáo khi bàn về phương pháp tổ chức cuộc họp và quản lý thời gian để