Chức năng nhiệm vụ của phòng marketing

0

Chức năng nhiệm vụ của phòng marketing

1/ Phòng marketing là cầu nối giữa bên trong và bên ngoài, giữa sản phẩm và khách hàng, giữa thuộc tính của sản phẩm và nhu cầu khách hàng.

Theo Marketing Philip Kotler: Marketing là một quá trình quản lý mang tính xã hội, nhờ đó mà các cá nhân và tập thể có được những gì họ cần và mong muốn thông qua việc tạo ra, chào bán và trao đổi những sản phẩm có giá trị với những người khác

Mục đích: Tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc về công tác Marketing, phát triển thị trường, phát triển thương hiệu. Quản lý, điều hành trực tiếp Phòng Marketing.

2/ Chức năng của phòng marketing:

– Nghiên cứu tiếp thị và thông tin, tìm hiểu sự thật ngầm hiểu của khách hàng

– Lập hồ sơ thị trường và dự báo doanh thu

– Khảo sát hành vi ứng sử của khách hàng tiềm năng

– Phân khúc thị trường, xác định mục tiêu, định vị thương hiệu

– Phát triển sản phẩm, hoàn thiện sản phẩm với các thuộc tính mà thị trường mong muốn (thực hiện trước khi sản xuất sản phẩm, xây dựng nhà hàng,….)

– Quản trị sản phẩm (chu kỳ sống sản phẩm): Ra đời, phát triển, bão hòa, suy thoái, và đôi khi là hồi sinh.

– Xây dựng và thực hiện kế hoạch chiến lược marketing như 4P: sản phẩm, giá cả, phân phối, chiêu thị; 4 C: Nhu cầu, mong muốn, tiện lợi và thông tin. Đây là kỹ năng tổng hợp của toàn bộ quá trình trên nhằm kết hợp 4P và 4C.

 

2a.Trách nhiệm:

+ Trách nhiệm trong công tác quản lý, điều hành:

a.Tham mưu cho Tổng Giám đốc về chiến lược phát triển phát triển thị trường, phát triển thương hiệu của Công ty

b.Tham mưu, đề xuất cho Tổng Giám đốc các biện pháp nhằm tăng hiệu quả công việc, tiết giảm chi phí không cần thiết

trong hoạt động của Phòng;

c.Trực tiếp chỉ đạo, quản lý, điều hành và theo dõi tiến độ thực hiện công việc của nhân viên trong Phòng Marketing;

d.Chịu trách nhiệm về các chỉ tiêu và hiệu quả hoạt động của Phòng Marketing;

e.Tham mưu cho Tổng Giám đốc trong việc quy hoạch, tạo nguồn cán bộ, bổ nhiệm, bãi nhiệm, thôi giữ chức vụ, xét đặt cách nâng lương, tiếp nhận và bố trí nhân sự trực thuộc Phòng;

f.Xây dựng cơ cấu tổ chức, quy chế, quy định về hoạt động của Phòng Marketing;

g.Tổ chức kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở CB-NV trực thuộc trong việc chấp hành chủ trương chính sách, quy chế, nội quy, quy định Công ty; thực hiện đánh giá và báo cáo Tổng Giám đốc về việc chấp hành các quy định này của CBNV trực thuộc;

h.Chỉ đạo tổ chức các chương trình đào tạo và tái đào tạo CBNV trực thuộc để đáp ứng yêu cầu vị trí công việc trong Phòng;

 

2b.Trách nhiệm trong công tác nghiệp vụ:

a.Chịu trách nhiệm quản lý và điều phối các hoạt động hàng ngày của Phòng Marketing, bao gồm các công tác nghiên cứu và tổng hợp từ các nguồn thông tin thị trường;

b.Lập kế hoạch marketing hỗn hợp, nghiên cứu thị trường nhằm đảm bảo mục tiêu đề ra về tổng hợp và khai thác thông tin. Trên cơ sở đề xuất kế hoạch hành động cho từng giai đoạn phát triển;

c.Chủ động trong công tác tổng hợp nghiên cứu thị trường, đánh giá hiệu quả của các sản phẩm thị trường, loại hình dịch vụ, tham mưu cho Tổng Giám đốc định hướng phát triển và đầu tư của Công ty;

d.Đề xuất chiến lược marketing sản phẩm bao gồm các kế hoạch hành động cụ thể, ngân sách thực thi,…..

e.Phối hợp và hỗ trợ Phòng kinh doanh trong quá trình làm việc nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh có hiệu quả (thông qua tư vấn giao tế, phát ngôn, ….).

f.Thực hiện và đánh giá các bước triển khai của kế hoach marketing tổng thể

g.Quản lý và giám sát công tác in ấn, xuất bản mọi tài liệu liên quan đến marketing, nhằm đảm bảo thống nhất theo quy chuẩn về thiết kế của bộ thương hiệu

h.Phân phối các ấn phẩm quảng cáo và truyền thông để quảng bá hoạt động của công ty cũng như cung cấp và định hướng thông tin cho công chúng;

i.Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc về các chiến dịch truyền thông và quảng bá thương hiệu nhằm khuyếch trương hình ảnh công ty.

j.Xây dựng và tổ chức các sự kiện thu hút sự chú ý của khách hàng, đối tác và cộng đồng;

k.Quản lý và lưu giữ tranh ảnh, tài liệu báo chí cũng như các bộ phim, video về hoạt động nhằm đưa ra được bức tranh về hoạt động của nhóm Công ty;

l.Xây dựng mối quan hệ tốt với các cơ quan truyền thông, báo chí tạo hình ảnh tốt đẹp của công ty trước công chúng để đảm bảo hình ảnh Công ty được thể hiện một cách tốt nhất ra công chúng;

m.Xây dựng, duy trì và phát triển văn hóa công ty, tổ chức sự kiện công ty, xây dựng phong trào tập thể nhằm nâng cao tinh thần sáng tạo, đoàn kết và chia sẻ của toàn bộ các thành viên trong công ty;

n.Tổ chức hệ thống thông tin nội bộ nhằm cập nhật tình hình hoạt động của các phòng ban và xây dựng hình ảnh công ty tới tất cả các cán bộ nhân viên trong Công ty;

 

Tự Học Marketing ST

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.