Tự Học Marketing DotCom - Kênh thông tin cung cấp các bài viết về chuyên đề Marketing: Internet marketing, Social Marketing, Search Engineer Marketing..

Mô tả công việc giám đốc marketing

0

Tôi đã đọc qua khá nhiều thư tuyển dụng, tin tuyển dụng của nhiều công ty cho vị trí giám đốc Marketing. Và điều đầu tiên tôi nhận thấy ở những mẫu tin này đó chính là mô tả công việc của giám đốc marketing sai, không đúng hoặc không đủ. Sau khi tham khảo ở nhiều mẫu tin tuyển dụng trong nước có, ngoài nước có, hôm nay tôi xin mạo muội gửi đến các nhà tuyển dụng bản mẩu “Mô tả công việc giám đốc marketing”:

Mô tả công việc giám đốc marketing

I- Thông tin chung

Vị trí:
Bộ phận:
Quản lý trực tiếp:
Thời gian làm việc:

II/ Mục đích công việc:

Quản lý toàn bộ hoạt động marketing của công ty

III/ Nhiệm vụ cụ thể:

mô tả công việc của giám đốc marketing1. Hoạch định chiến lược kinh doanh và tiếp thị của Công Ty.

2. Thiết lập ngân sách marketing, trình Giám đốc duyệt. Chịu trách nhiệm trong phạm vi ngân sách được giao, được quyền duyệt thu chi trong phạm vi ngân sách được giao.

3. Xây dựng kế hoạch, giải pháp và tổ chức thực hiện các Mục tiêu – Chính sách của Công ty đối với hoạt động kinh doanh và tiếp thị.

4. Giúp GĐ công ty việc điều hành và quản lý mọi hoạt động tiếp thị của Công ty một cách hiệu qua; bảo đảm các nguồn lực cho kinh doanh.

5. Xây dựng và chỉđạo thực hiện các chương trình nghiên cứu & phát triển, huấn luyện – đào tạo vàứng dụng KHKT trong hoạt động kinh doanh.

6. Phối hợp với Giám đốc Sản xuất xây dựng chính sách đặc thùđối với Khách hàng của Công ty; Thực hiện quản lý và duy trì mối quan hệ gắn bó cũng như chăm sóc khách hàng.

7. Xác định các yêu cầu của Khách hàng vàđáp ứng các yêu cầu này ; Đồng thời đảm bảo toàn bộ tổ chức nhận thức các yêu cầu mới của Khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của Công ty.

8. Báo cáo với Giám đốc công ty định kỳ mỗi tháng một lần về tình hình thực hiện nhiệm vụ và khi cần thiết phải kịp thời thỉnh thịý kiến GĐ., bảo đảm không để hoạt động kinh doanh đình trệ và thiệt hại.

9. Báo cáo tổng kết hoạt động thuộc phạm vi trách nhiệm theo Tài Khoá Công Ty.

10. Phối hợp công tác chặt chẽ cùng với các thành viên Ban Giám đốc Công ty, và làm việc sâu sát thực tếđối với hoạt động của các Đơn vị kinh doanh và các bộ phận dưới quyền ; đảm bảo mục tiêu chung của Cty đạt kết quả tối ưu.

11. Chịu trách nhiệm mọi hoạt động của phòng marketing. Quản lý toàn bộ nhân viên phòng markeing.

12. Thực hiện các công việc được ủy quyền khi Giám đốc vắng mặt.

IV/ Tiêu chuẩn:
1. Trình độ văn hoá: Tốt nghiệp Đại học trở lên.

2. Trình độ chuyên môn:

– Được đào tạo về quản lý KTKT nhiệm vụđược giao.
– Có kiến thức sâu rộng và năng lực thực tiễn về quản trị vàđiều hành DN và các lãnh vực nghiệp vụ phụ trách.
– Thông hiểu hệ thống luật kinh tế hiện hành và có kiến thức pháp lý tổng quát.

3. Kỹ năng:

– Có năng lực và uy tín tổ chức, lãnh đạo vàđiều hành.
– Xây dựng và tổ chức thực hiện phương án chiến lược các kế hoạch trung hạn, ngắn hạn phát triển doanh nghiệp thuộc lãnh vực chuyên môn phụ trách.
– Xây dựng và ban hành các quy chế, soạn thảo tài liệu, văn bản hành chánh quản trịđiều hành doanh nghiệp.
– Chỉ huy, điều khiển, kiểm soát quá trình hoạt động của doanh nghiệp.
– Tham gia xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống đảm bảo chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp.
– Tổng kết vàđánh giá chất lượng hoạt động của doanh nghiệp.
– Nghiên cứu ứng dụng công trình đổi mới hệ thống quản lý và phát triển doanh nghiệp.
– Nói và viết thông thạo ít nhất 1 ngoại ngữ.
– Ngoại giao vàứng xử tốt.

4. Kinh nghiệm: Có quá trình kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp từ 3 năm trở lên. Đã có thời gian hoạt động ở lĩnh vực chuyên môn chính từ 5 năm trở lên.

 

Lưu ý:

  • Phần tiêu chuẩn thì tùy thuộc vào tình hình vào yêu cầu thực tế mà có phần yêu cầu về tiêu chuẩn nhất định. Chẳng hạn không nhất thiết cứ phải là Đại học mới có thể làm được việc đó….
  • Và đây chỉ là phần mô tả dựa trên những sưu tầm của cá nhân tôi ( Hoàng Nguyễn), cho nên không thể coi là đúng 100% để đem vào áp dụng cho công ty của bạn.

Leave A Reply

Your email address will not be published.