Tự Học Marketing DotCom - Kênh thông tin cung cấp các bài viết về chuyên đề Marketing: Internet marketing, Social Marketing, Search Engineer Marketing..
Browsing Tag

Tự học Marketing

Định nghĩa Marketing tập trung

(TuHocMarketing.com) - Theo như mình được biết thì uu thế của chiến lược tiếp thị (marketing) tập trung đó là ở chỗ qua việc dồn sức chỉ vào một khu vực thị trường nên công ty có thể giành một vị trí vững mạnh trên khu vực thị trường đó,…